Alma aksjonerer.

I morgen klokken ett skal Alma delta i sin første politiske aksjon. Man skal tidlig krøkes :) Vi skal aksjonere sammen med barnehagen hennes, og resten av de private barnehagene i kommunen. Årsaken er at regjeringen har foreslått å endre rammebetingelsene for de private barnehagene. I § 14 står det at "barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd", dette vil regjeringen nå endre. Isteden vil de la det være opp til hver enkelt kommune hvordan de finansierer barnehagene. Det vil jo si at penger som før var øremerket barnehagene nå kan bli brukt hvor som helst, hvis kommunene finner det for godt. 

Kort og profft oppsummert går regjeringens forslag ut på:

Regjeringens forslag betyr blant annet fjerning av det øremerkede statlige driftstilskuddet til barnehagene. Finansieringen overlates i stedet til kommunene. Stortinget skal behandle lovforslaget 2. juni, og får det gjennomslag, vil det ifølge PBL (private barnehagers landsforbund) gi følgende konsekvenser:

  • Statlige øremerkede tilskudd, det eneste forutsigbare tilskuddet i dagens system, forsvinner
  • Kommunene overtar all finansiering og kan fritt fastsette tilskuddsnivået ut fra eget skjønn
  • Klageretten til Fylkesmannen angående tilskudd blir borte. Kun kommunen blir klageinstans
  • Ingen rett på tilskudd til barnehageplasser etablert etter 1. januar 2011
  • Alle minimumsgarantier i forhold til offentlig støtte fjernes fra 1. januar 2011
Det skal ikke mye til for å forstå at det her er en stor trussel mot kvalitetsnivået i barnehagene. Er det her måten man premierer de private barnehagene for at de er med på å opprettholde målet om full barnehagedekning? Hva i all verden skal kommunene gjøre hvis private barnehager må legge ned fordi de ikke har muligheten til å drive videre?

Barnehagen til Alma stenger klokken 12 i morgen, og det synes jeg er helt greit. Når den fremtidige kvaliteten for barn og ansatte står på spill er dette det eneste rette å gjøre. Og jeg og snuppa skal stille opp på torget til apeller og aksjonstog klokken ett. Og etterpå blir det grillings med hele aksjonstoget. ¨
Vi gleder oss til i morgen, og oppfordrer alle som har mulighet til det, om å støtte opp om aksjonen!
dscf3795
"Du blir med i morgen ja?!"

2 kommentarer

CAROLINE MARIA

18.05.2009 kl.22:19

Så søt hun er :)

:)

18.05.2009 kl.22:28

I'll be there...to walk in another train...

Skriv en ny kommentar

hits